Termeni de utilizare

Este permisă reproducerea conţinutului site-ului numai pentru uz personal.
Este în schimb interzis să se modifice, copieze, închirieze, să se împrumute, transmită şi difuzeze fără autorizaţie conţinutul acestui site.
Conţinutul acestui site nu poate fi vândut sau distribuit altfel cu titlu oneros. Nici proprietarul site-ului şi nici un alt subiect implicat în crearea, realizarea şi punerea la punct a acestui site nu sunt responsabili pentru eventuale daune, directe şi/sau indirecte, care ar putea apărea cu ocazia şi/sau ca o consecinţă a accesului şi utilizării acestui site.
De asemenea, proprietarul site-ului nu este responsabil pentru daune de tip, infecţii cu viruşi informatici, care ar putea afecta echipamentele dvs. din cauza utilizării sau accesului la acest site sau ca o consecinţă a descărcării conţinutului acestuia.
În timp ce orice informaţie personală trimisă către site va fi considerată în conformitate cu legislaţia, spre deosebire de orice date ne personale comunicate prin internet (inclusiv sugestii, idei, desene, proiecte, etc.) intră şi rămâne în proprietatea exclusivă a primitorului, transferându-se către acesta din urmă în mod gratuit şi cu cele mai largi drepturi şi puteri.
Aceste date nepersonale nu trebuie să fie considerate drept confidenţiale.