Felhasználási kikötések

A honlap által tartalmazott információk másolása csak személyes felhasználásra engedélyezett.
A honlap módosítása, másolása, kölcsönzése, kölcsön adása vagy sugárzása, publikálása, külön engedély nélkül tilos.
A honlap tartalma nem eladható vagy terjeszthetõ díj ellenében. Sem a honlap tulajdonosa, sem pedig az azt készítõ személyek nem felelõsek az esetleges közvetlen és/vagy közvetett károktól, amelyek a honlap megtekintésének következményeként fordulhatnak elõ.
A honlap tulajdonosa nem vállalja a felelõsséget esetleges informatikai vírusokért, melyek a honlapra történõ belépés során vagy a honlapról történõ letölthetõ fájlokkal fertõzhetik számítógépét.
Míg a személyes adatokat a törvény elõírásának megfelelõen bizalmasan kezelünk, úgy a nem személyes adatokat (javaslatok, ötletek, rajzok, tervek stb...), melyeket interneten keresztül juttat el hozzánk, ingyenesen saját tulajdonunknak tekintünk és saját belátásunk szerint alkalmazzuk.
A nem személyes adatokat nem bizalmas információkként könyveljük el.