Privacy

INFORMATION VEDRØRENDE INDSAMLING AF OPLYSNINGER: I overensstemmelse med artikel 10 i italienske lov nr. 675/96 erklæres det hermed, at:

I) de indsamlede oplysninger har til formål at registrere brugeren og aktivere en informationstjeneste. Disse oplysninger behandles elektronisk i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Den ansvarlige for de personlige oplysninger forpligter sig til at behandle oplysningerne fortroligt og ikke videregive dem til ikke autoriserede personer eller anvende dem til andre formål end som ovenfor angivet. De personlige oplysninger videregives kun på anmodning fra myndighederne i henhold til loven
II) de personlige oplysninger - mod underskrivelse af en fortrolighedserklæring - kan videregives til samarbejdspartnere og medarbejdere, der er befuldmægtiget til at opbevare oplysningerne og udføre ovennævnte aktiviteter, og de videregives udelukkende i forbindelse med udførelse af tjenesteydelsen
III) den pågældende part har følgende rettigheder i medfør af artikel 13 i italienske lov nr. 675/96: ret til at få oplyst og anmode om bekræftelse af eksistensen af personlige oplysninger, som vedrører den pågældende person, at få oplyst deres oprindelse, indholdet og formålet med brugen af oplysningerne, at blive opdateret samt rette og tilføje til de personlige oplysninger, at anmode om at oplysningerne slettes, ændres til anonym form eller blokeres i tilfælde af ulovlig brug, at modsætte sig at oplysningerne anvendes til kommercielle formål eller med henblik på reklame, direkte salg eller markedsundersøgelser.
IV) ejeren og den ansvarlige for de indsamlede oplysninger er den tegningsberettigede i virksomheden.
Denne informationsmeddelelse gælder kun denne webside og ikke andre websider, som brugeren besøger gennem eventuelle links.