Privacy

INFORMAŢII REFERITOARE LA COLECTAREA DATELOR în conformitate cu articolul 10 Legea 675/96, se declară faptul că:

I) datele colectate au drept scop înregistrarea clientului, şi activarea unui serviciu informativ – statistic pentru acesta. Aceste date vor fi prelucrate în mod electronic în conformitate cu legislaţia în vigoare. Responsabilul referitor la privacy se obligă să prelucreze în mod confidenţial aceste date şi să nu le dezvăluie unor persoane neautorizate, şi nici să le utilizeze în scopuri diferite de cele indicate mai sus. Aceste date vor putea fi prezentate numai la cererea autorităţilor în cazul unor solicitări legale autorizate.
II) Aceste date vor putea fi comunicate, după ce aţi semnat un angajament de confidenţialitate, colaboratorilor şi angajaţilor delegaţi cu păstrarea lor şi desfăşurarea activităţilor de mai sus şi vor fi comunicate doar în scopurile serviciului oferit.
III) Persoana în cauza se bucura de drepturile de la art. 13 legea 675/96: cunoaşterea şi solicitarea confirmării existenţei prelucrării datelor care îl privesc; cunoaşterea originii lor, logicii şi scopului lor; obţinerea actualizării, rectificării şi integrării lor; solicitarea ştergerii, modificării în formă anonimă sau blocarea lor în cazul prelucrării ilicite; împotrivirea la prelucrarea acestora în scopuri comerciale, publicitare, de vânzare directă şi cercetări de piaţă.
IV) Titularul şi responsabilul pentru datele colectate este persoana semnatară pentru reprezentantul său legal.
Informaţiile sunt furnizate numai pentru acest site şi nu sunt valabile pentru alte sit-uri web consultate eventual de către utilizator prin link-uri.