Privacy

INFORMÁCIÓK KEZELÉSE A 675/96 törvényrendelet 10. bekezdése alapján, mely szerint:

I) az itt összegyûjtött adatokkal a felhasználó regisztrálhat, és aktiválhatja az informatív-statisztikai szolgáltatást. Ezen adatokat az érvényben lévõ törvénynek megfelelõen kezelünk. A személyes adatok védelme értelmében az ilyen jellegû adatok arra fel nem jogosított személyek számára nem kiadhatók, illetve a fent említett célokon túl, más célokra nem alkalmazhatók. Ezen adatokat csak törvénnyel feljogosult hivatalos személy kérheti ki.
II) jelen adatokat csak titoktartási szerzõdést aláírt munkatársak számára, vagy azok által meghatalmazott személyzetnek kiadható, melyek a fent leírt munkát és tevékenységet segítik, és az adatokat csak a szolgáltatásnyújtás céljából alkalmazzák.
III) az érintett a 675/96 törvény 13. bekezdés jogaival élhet: lekérdezheti és megerõsítheti a személyét érintõ adatokat, megtudhatja az adatok kezelésének okát és célját, helyesbítheti, módosíthatja õket, kiegészítheti egyéb adatokkat, kérheti az adatok törlését, névtelen formát is igényelhet, vagy felléphet az illetéktelen adatkezelés ellen, mint például kereskedelmi hirdetések, reklám, piackutatás.
IV) az összegyûjtött adatok tulajdonosa és felelõse az aláírási joggal bíró személy, illetve annak jogi képviselõje.
A tájékoztató csak erre a honlapra érvényes, más honlapra vagy link-ekre nem vonatkozik.